Björn ny2019-01-12T21:51:47+01:00

Björn Cratz Leg. Fysioterapeut

Utbildning

 • Sjukgymnastexamen 1986
 • Examen i Ortopedisk Manuell Terapi (OMT), Curtin University, Australia
 • Certifierad Idrottsmedicinsk Fysioterapeut (CSPT)
 • Examen i Muskuloskeletal Ultraljudsdiagnostik
 • MSc

Meriter

 • Fysioterapeut för allsvenskt fotbollslag
 • Utbildare inom Idrottsmedicin, Ortopedisk Manuell Terapi och Muskuloskeletal Ultraljudsdiagnostik
 • Ansvarat för workshops på kongresser med Ultraljudsdiagnostik
 • Samarbete med ortopeder vid ultraljudsguidade injektioner
 • Lärare på Fysioterapi- och Läkarutbildning
en i Linköping
 • Ledamot i Idrottsmedicin Öst
 • Medverkar i forskning via Hälsouniversitet i Linköping med ultraljudsbedömningar

Specialområden

 • Idrottsmedicin
 • Ortopedisk Manuell Terapi
 • Ultraljudsdiagnostik