Aktuellt2019-01-12T21:49:16+00:00

Det finns platser kvar på kommande kurser i Linköping. Undervisningen handleds av specialiserade OMT och idrottsmedicinska fysioterapeuter med lång erfarenhet av att undervisa i muskuloskeletal ultraljudsdiagnostik. Undervisningen sker i mindre grupper för bästa handledning. Välkomna till 2019 års kurser!

MSK-UD 2 fördjupning nedre extremitet 7-8 mars

MSK-UD 3 fördjupning övre extremitet 2-3 maj

MSK-UD 4 Repetition och examen 5-6 september